Det med småt

Det med småt

Her kan du læse de generelle handelsbetingelser gældende for ydelser og digitale produkter købt af CreateSoMe. Det er også her, du finder CreateSoMe’s privatlivs- og cookiepolitik.

Ydelser

Anvendelsesområde
Dette er de generelle handelsbetingelser gældende for ydelser købt af CreateSoMe. Specifikke detaljer vedr. arbejdets omfang, pris m.m. fremgår af individuel samarbejdsaftale.

Adgang til digitale platforme
Ved indgåelse af aftale får CreateSoMe de nødvendige adgange til kundens platforme. Ved endt samarbejde er det kundens anvar at slette disse adgange igen.

Datasikkerhed og fortrolighed
CreateSoMe er forpligtet til at behandle kundens oplysninger med fortrolighed og diskretion. Oplysningerne må under ingen omstændigheder videregives til 3. part. Dette gælder også efter aftalens ophør.

Ophavs- og brugsret
Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til de ydelser, som kunden har betalt for. Såfremt kunden ikke betaler, opnås der ikke ophavs- og brugsret til det pågældende materiale.
Det er udelukkende kundens ansvar, at billed- og tekstmateriale, som er fremskaffet af kunden selv, er godkendt til brug i henhold til ophavsretsloven og reglerne om databeskyttelse.

Udførelse af arbejdet
Arbejdet udføres hovedsageligt hos CreateSoMe. Besøg hos kunden kan aftales.

Back-up
Kunden kan bede om back-up af producerede ydelser op til 30 dage efter levering. Herefter er det kundens eget ansvar at opbevare back-up.

Åbningstider og ferie
CreateSoMe er ikke forpligtet til at besvare henvendelser uden for åbningstid, som er mandag-fredag kl. 8.00-15.00.
Ved afholdelse af ferie er det CreateSoMe’s ansvar, at abonnementsydelser fortsat kører i det aftalte omfang. Dog påtager CreateSoMe sig ikke nye opgaver eller ændring af eksisterende opgaver under afholdelse af ferie. Ferie varsles altid til kunden.

Kundetilfredshed
Såfremt kunden ikke mener, at den leverede ydelser lever op til aftalen, skal kunden gøre indsigelse senest 3 dage efter levering. Herefter betragter CreateSoMe ydelsen som accepteret.
CreateSoMe forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre ændringer af ydelsen, som er urimelige eller kræver uforholdsmæssige ressourcer i forhold til opgavens pris. Denne vurdering foretages udelukkende af CreateSoMe.

Fakturering
Faktura fremsendes elektronisk. Betalingsbetingelser fremgår af fremsendte faktura. Forsinket betaling behandles i henhold til renteloven.
Fakturering for abonnementsydelser sker bagudrettet i slutningen af måneden. Fakturering for enkeltstående ydelser sker ved levering af disse, med mindre andet er aftalt.
Timer afregnes pr. påbegyndt time. Klippekort faktureres på forhånd, og der klippes pr. påbegyndt halve time. Ubrugte klip kan ikke returneres. Klippekort udløber 2 år efter købsdato.

Ansvar
CreateSoMe kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for, hvilke følger det udarbejdede materiale måtte have for kundens virksomhed, herunder ej heller økonomiske følger.
CreateSoMe kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for udefrakommende cyberkriminalitet begået via kundens platforme eller mod kundens materiale.

Opsigelse
Aftaler om abonnementsydelser kan opsiges skriftligt af begge parter med en måneds varsel til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsættes samarbejdet på sædvanlige vilkår.

Fortrydelsesret
Der gives ingen fortrydelses- eller returret på digitale ydelser, når disse er leveret.
En indgået aftale kan fortrydes af kunden senest 14 dage før det aftalte starttidspunkt. Fortrydes aftalen senere end 14 dage før starttidspunktet, opkræves 50 % af det fulde beløb i gebyr (ved abonnementsløsninger er dette 50 % af den første måneds ydelse), og kunden modtager ikke sin ydelse.

Force majeure
CreateSoMe hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af nogen årsag, som ligger uden for CreateSoMe’s kontrol.

Stridigheder
Stridigheder, som ikke kan løses via forhandling eller mediation, afgøres altid ved dansk ret og dansk domstol.

Gyldighed
Disse handelsbetingelser er de aktuelle betingelser og vilkår for aftaler indgået med CreateSoMe. CreateSoMe forbeholder sig retten til at ændre i disse. I tilfælde af ændringer orienteres kunde herom, og ændringerne træder først i kraft, når kunden accepterer disse.
Betingelserne for ydelser er sidst opdateret d. 25. april 2022

Digitale produkter

Datasikkerhed og fortrolighed
CreateSoMe er forpligtet til at behandle kundens oplysninger med fortrolighed og diskretion. Oplysningerne må under ingen omstændigheder videregives til 3. part.

Personoplysninger
Kundens personlige data vil blive anvendt til at gennemføre bestilling og understøtte brugeroplevelse på webshoppen.

Brugsret
Alle rettigheder til digitale produkter tilhører CreateSoMe. Kunden alene har brugsret til de produkter, som kunden har betalt for. Digitale produkter må ikke deles, kopieres eller videresælges.

Adgang til digitale produkter
Kundens adgang til de digitale produkter sker via links, som modtages i ordrebekræftelse straks efter betaling. Disse links udløber ikke. Ved køb af feedback på Instagramprofil er der 1-5 hverdages leveringstid, hvorefter produktet fremsendes via mail.

Fortrydelsesret
Der gives ingen fortrydelses- eller returret på digitale produkter, når disse er leveret (jf. Købeloven).

Force majeure
CreateSoMe hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af nogen årsag, som ligger uden for CreateSoMe’s kontrol.

Stridigheder
Stridigheder, som ikke kan løses via forhandling eller mediation, afgøres altid ved dansk ret og dansk domstol.

Gyldighed
Disse handelsbetingelser er de aktuelle betingelser og vilkår for køb af digitale produkter hos CreateSoMe.
Betingelserne for digitale produkter er sidst opdateret d. 16. april 2023.

Privatlivs- og cookiepolitik

Der indsamles personlige oplysninger, når en kunde afgiver en bestilling eller tilmelder sig nyhedsbrevet. Disse oplysninger bruges udelukkende til at kunne levere den efterspurgte service. Oplysningerne opbevares fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til 3. part.

Ved brug af cookies kan indhold og annoncer tilpasses den enkelte bruger, og vi kan analysere vores trafik her på siden. Oplysninger om brug af vores side deles med vores sociale medier og analyseprogrammer.

Denne hjemmeside ejes af:
CreateSoMe
Liljevænget 14
8362 Hørning
maria@createsome.dk
CVR: 43205544

Her bruger vi også cookies! Cookies er ganske ufarlige og er med til at give dig en bedre brugeroplevelse på siden. View more
Cookies settings
Accepter
Afvis
Cookie- og privatlivspolitik
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Ved brug af cookies kan indhold og annoncer tilpasses den enkelte bruger, og vi kan analysere vores trafik her på siden. Oplysninger om brug af vores side deles med vores sociale medier og analyseprogrammer.
Save settings
Cookies settings